Οδοντιατρικά προγράμματα επιμόρφωσης 

Διάρκεια Προγραμμάτων
Από 2 έως 24 μήνες ανάλογα με το πρόγραμμα
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Μέθοδος Εκπαίδευσης

Μικτή: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως (Σύγχρονη ή/και Ασύγχρονη)

Τέλη Παρακολούθησης
Εφαρμόζεται % μείωση στα τέλη παρακολούθησης σε ειδικές κατηγορίες συμμετεχόντων
Οδοντιατρικά προγράμματα επιμόρφωσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
Προγράμματα επιμόρφωσης βοηθητικού προσωπικού οδοντιατρείου

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στις διαδικασίες, πρακτικές και μεθόδους που πρέπει να κατέχει το υποστηρικτικό/βοηθητικό προσωπικό του οδοντιατρείου προκειμένου να επιτελεί το ρόλο του αποτελεσματικά και με συνέπεια.

Περισσότερα
Οδοντιατρικά προγράμματα επιμόρφωσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
Οδοντιατρικό μάνατζμεντ

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των οδοντιάτρων και των εν γένει εργαζομένων στο χώρο της οδοντιατρικής, στις αρχές της διοίκησης μίας σύγχρονης οδοντιατρικής επιχείρησης.

Περισσότερα
Οδοντιατρικά προγράμματα επιμόρφωσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
Συμπληρωματικές νέες δεξιότητες βοηθητικού προσωπικού οδοντιατρείου

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εργαζομένων σε οδοντιατρικές επιχειρήσεις και η επικαιροποίηση των γνώσεων τους στα νέα δεδομένα

Περισσότερα

Αίτηση Εγγραφής

Πλατφόρμα Κυβέλη

Μαρία Αντωνιάδου ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

#Επιστημονικά και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη

Μαρία Αντωνιάδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Οδοντιατρικής Σχολής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

CV - Βιογραφικό

#Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.


Δείτε το Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

#Απονέμεται Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.


Δείτε το Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

#Εγγραφείτε στο Newsletter μας